Opus background lines

EU fondovi

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Europian Union ESIF opus Konkurentnst i kohezija opus

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Opis projekta

Kroz ovaj projekt, zahvaljujući financijskim sredstvima koja nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije, uložili smo znatna sredstva u poboljšanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, konkretno u implementaciju novih softvera i primjenu nove opreme kojima smo ubrzali i poboljšali proces izrade dokumentacije te time podigli kvalitetu naše usluge i konkurentnost jer smo sada u mogućnosti ponuditi napredna, učinkovita i visokokvalitetna rješenja.

Unatoč pozitivnom poslovanju, iznos koji nova potrebna oprema, softveri i edukacije zahtijevaju ne bismo bili u mogućnosti sami izdvojiti bez pomoći Ministarstva.

Na ovaj način, zahvaljujući osiguranim sredstvima, naše poduzeće će se lako prilagoditi novim trendovima usvajajući nove tehnologije i znanja što će nam neposredno omogućiti podizanje kvalitete i konkurentnosti te povećanje prihoda i broja zaposlenih te daljnje širenje na domaćem i inozemnom tržištu u području projektiranja i gradnje.

Najznačajnija izlazna komponenta ovog projekta svakako će biti novostečena znanja i vještine vezane za upotrebu MagiCAD modula. Zaposlenicima su kroz projekt osigurane edukacije za svaki modul zasebno kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja te kasnije ispravno i efikasno korištenje.

Ciljana skupina ovog projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici. Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osiguraju realizaciju njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća.

Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetniju uslugu, uštedjeti vrijeme i smanjiti troškove.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Vladimir Kundid, +385 1 644 56 57

Kontakt adresa elektroničke pošte: info@opus-optimus.hr